היתרונות באילוף‎ כלב

לאור צירופם של כלבים רבים למשפחה מתרבות התיאוריות לאופן אילופם של הכלבים .הפעם אעסוק בשוני שבין אילוף בקבוצה לאילוף פרטני בבית או בכלביה.

השרות מוגש לאהבי כלבים בלבד.

אילוף פרטני

(א) יתרון

כשהוא רחוק מכלבים אחרים, מפגין הכלב הצעיר יכולת למידה מהירה וברמה גבוהה.

(ב) שיטת העבודה.

כשהכלב ביחידות עם מאלפו, ניתן ללמדו מספר רב של פקודות, כשעל כל פקודה יש לחזור כעשר פעמים כדי שזו תיחרט
בזיכרונו. ללא תרגול מסוג זה הפקודה תישכח במהרה…
הטמעת הפקודה בזיכרונו לאורך זמן ניתנת להשגה תוך שלושה שבועות של אילוף, שבעיקרו הוא חזרה על הפקודות אותן
רוצים ללמדו.
לאחר התקופה הראשונה ניתן להוריד מעט מעומס הלמידה ולהחדיר את הפקודות לסדר היום השגרתי של הכלב בבית,
בחצר הפרטית ובמגרשים פתוחים נטולי גירויים העשויים להסיח את דעתו.
לאחר שהכלב יקלוט את האילוף בתנאי שטח אלה, ניתן להתחיל לחשוף אותו לגירויים מיוחדים, שאכן, יסיחו את דעתו
ויחייבו אותו למאמץ גדול יותר כדי "להיצמד" למה שמחייבות אותו הפקודות הספציפיות.
בראשית הדרך יתמודד הכלב עם הצורך לזכור ולבצע פקודות, כשהוא נחשף לגירויים "מסיחי דעת" קלים. ככל שהזמן עובר
יש לאפשר לו חשיפה לכלבים אחרים וכן ל גירויים נוספים חזקים יותר.

אילוף בקבוצה

הכלל כאן פשוט ביותר (לפחות מבחינת הגישה) – ככל שנרבה בעבודה ובתרגול נגיע לתוצאות טובות יותר.

(א) יתרון

האילוף בקבוצה מבוסס מלכתחילה על התמודדות של הכלב עם גירויים ספציפיים ועם כל הסובב אותו.
חשוב לזכור, כי לכל כלב רגישות שונה ויש לכך השפעה על יכולתו להתמודד עם הגירויים השונים הנזכרים לעיל.
היתרון בעבודה בקבוצה היא הלמידה הקבוצתית, שיש בה גם "למידה זה מזה" כלומר – לצורך הדוגמה: כלב שבסביבתו כולם הולכים ב"רגלי" ליד הרגל יגיב לפקודה ויפעל על פיה כמו הסובבים אותו.

(ב) שיטת העבודה

העבודה הקבוצתית מבוססת על כך שהמאלף האישי יחד אם שאר המאלפים וכלביהם יהיו "שותפים" באילופו.
עם זאת המאלף האישי של הכלב יקפיד על כך שהכלב ממלא אחר הפקודות בדייקנות, ובמידת הצורך יפעיל "תיקונים" כדי להחזירו להקשבה ולציות, שכן עם היות שאר חברי הקבוצה מסייעים בדרך זו או אחרת לאילוף, הם מהווים גם מקור לגירויים שיקשו על ציות קפדני לפקודת המאלף.
יש כאן, אם כן, שילוב של יתרונות וקשיים, אך יש יתרון חשוב בכך, שבאילוף קבוצתי נחשפים הכלבים גם זה לזה וגם למאלפים אחרים, הפועלים יחד באותו זמן ובאותה סביבה.

יתרונות אילוף כלב

סיכום

כל האמור לעיל מתייחס לאילופם של כלבים צעירים – ויש מקום להביא בחשבון שיקולים שונים בטרם מקבלים החלטה
מהי שיטת האימון הרצויה וגם למי.
ייאמר על כן, כי האילוף בקבוצה מהיר יותר, חזק יותר ומגיע לתוצאות נראות לעין בזמן קצר יחסית.
עם זאת – כלב, שאולף בקבוצה, זקוק ל"זמן איכות" עם בעליו שיאלף אותו גם פרטנית.
חשוב לזכור, כי יש כלבים שבגין גילם והשלב בו נמצאת התבגרותם יגיעו לאילוף הקבוצתי כשהם "ערוכים" למאבקי כוחות ויהיו כעסוקים בכך במידה שתמנע את היכולת להגיע עמם להישגים באילוף קבוצתי.עם כלבים כאלה עדיף להתחיל באילוף פרטני, ליצור עמם הבנה ושפה משותפת ורק לאחר מכן להכניסם להתמודדות בקבוצה.

כל האמור לעיל – מנקודת מבטם של האנשים

הקשר האישי עם הכלב חשוב גם לבעליו. שהרי "זה כלבו" והם אמורים "לעשות יחד" הרבה דברים…
עבודה פרטנית מאפשרת לבעלים יתר הבנה והיחס הפרטני מעודדו להמשיך ולהשקיע.
הפעילות החברתית ונוכחות אנשים אחרים עם כלביהם באותה פעילות מעודדת לעבודה ולחתירה להישגים..
מפגשים המוקדשים לאילוף, מביאים ליצירת קשרים וחברויות בין משתתפים שלהם עניין משותף.

המלצה לסיום:

רצוי להתחיל באילוף פרטני תוך מודעות, כי יש בכך כדי להכין את הכלב לאילוף בקבוצה.
עבודה בנפרד של הכלב עם בעליו תיצור ביניהם קשר עמוק גם של הבנה וגם של יחסי חיבה הדדיים.
ואז – לאחר פרק זמן שיביא את הבעלים לתחושה כי הכלב התקדם ויש ביניהם הבנה המאפשרת להמשיך להישגים נוספים,
מומלץ ואף מתחייב לעבוד בקבוצה.

במאמר הבא אתייחס לאילוף בתנאי פנימייה המהווה גם פתרון לא פעם לבעיות התנהגות המתהוות בבית המשפחה.

הכותב רואה באילוף כלבים שיפור איכות חייהם של הכלבים ובני ביתם.

יניב אסם

השארת תגובה