אפיקי לינה, חינוך ונופש בקיבוץ אפיקים – אכסניית הנוער