מקור הכלב‎

הפופולריות של הכלבים בעידן הקורונה מעלה אצל כולנו תהיות רבות

האחת והחשובה האם מדובר כן במדרגת הקשר הבאה בין האדם לכלב

בואו נלמד איך כל זה התחיל.

החומר נאסף בכלביית אפיקים נאסף על ידי יניב אסם, ויקיר חגאג. תורגם ונכתב על ידי עמיקם אסם.

כלב הבית ( )Canis familiarisהינו צאצא מבוית של הזאב האפור (.)Canis Lupus
הפופולאריות הרבה של הכלב כחיית עבודה וכחיית מחמד בעבר ובהווה והיותו בע"ח שהאדם בחר לביית מעלה את השאלה-
מה מיוחד בו, בבעל חיים זה, שדווקא הוא נבחר ללוות אותנו דרך כ"כ ארוכה ובאופן כ"כ צמוד?
כדי להשיב על שאלה זו עלינו לדעת, כי בין הזאבים לבני האדם קיימות הקבלות רבות וישנה חפיפה נרחבת בתחומים רבים.
ההתנהלות החברתית, הטריטוריאליות, מקורות המזון, יכולות הלמידה ואופן ההתנהגות- אלה הן רק כמה דוגמאות מתוך מגוון
התחומים בהם ניתן לזהות דמיון רב בין בני האדם לזאבים, אבותיהם האבולוציוניים של כלבי הבית.

נרחיב להלן על השתיים הראשונות:
התנהלות חברתית: בעבר הייתה מקובלת בעולם המדעי ההנחה לפיה זאבים חיים בלהקות, המתנהלות בהתאם להיררכיה
ולסדרי מעמדות ברורים, אשר משפיעים על קבלת ההחלטות בלהקה ועל אופן התנהלותה בכל הקשור לתנועת הלהקה,
פעילותה, סדר האכילה, הזכות להזדווג ועוד.
אולם מחקר חדשני של ד"ר מיץ' ( )Dr. L. David Mechבו הוא חקר אוכלוסיית זאבים על איי קנדה, גילה באמצעות מיפוי
גנטי ומעקב של מספר שנים, כי הזאבים אינם חיים בלהקות אלא במשפחות.
התפישה לפיה זאבים חיים בלהקות, שבהן שוררת הירארכיה, הנקבעת בשורה של קרבות בעיקר בעונת הייחום ובמידת
הצורך – גם תוך עימותים המתפרצים מדי פעם בהמשך, מקורה במחקרים זואו-סוציולוגיים וביהביוריסטים שנעשו על זאבים
בשבי.

לאוכלוסיות מחקר זו לא הייתה האופציה להיפרד ולהקים להקות חדשות והם נאלצו לחיות ביחד, מה שאילץ אותם לכונן
בתוכם סדר חברתי, שאפשר להם לחיות זה לצד זה במינימום עימותים וכמעט בלא פגיעה הדדית
ד"ר מיץ' הוכיח במחקרו, כי בהיותם חופשיים בטבע חיים הזאבים במשפחות, כאשר בראש כל משפחה כזאת הזכר והנקבה
השליטים – זוג ה"אלפא" בלשון המקצועית – הם זוג ההורים, שיתר חברי הלהקה הם צאצאיהם הביולוגיים או קרובי דם-
כגון אחיהם של בני הזוג השליט.
זו הסיבה, שאף אחד מחברי הלהקה לא יזדווג זולת הזוג השליט עצמו – שכן הטבע "לא יאפשר" לזאבים, שביניהם יש קרבת
דם, להזדווג – זאת כדי למנוע מומים גנטיים בהמשך.

זאבים, ש"דווקא" ירצו "לממש את זכותם להזדווג," יעזבו את הלהקה – לרוב בהגיע עונת הייחום – ויצאו לשוטט עד שימצאו
להם בן/ בת זוג אליהם יחברו ויחד איתם יקימו "להקה," כלומר משפחה חדשה.
מתיאור התנהלות זו אצל הזאבים אנו למדים, כי אכן קיימת הקבלה מלאה בין ההתנהלות הסוציאלית של זאבים לזו
של האדם, אשר גם הוא מכונן משפחה בה ההורים הם המנהיגים וסביבם מתפתח מעגל המשפחה, המורכב מצאצאיהם
הישירים, אך גם מקרובי משפחה מדרגה שונה, וזאת תוך שמירה על הירארכיה טבעית ו"מוסכמת"
טריטוריאליות: זיקתם של הזאבים לתחום "השייך" להם ובו הם גרים, כמו גם התנהלותם בשטח הזה דומות לאופן שבו בני
האדם חיים ומנהלים את מרחב המגורים שלהם:
הזאבים שומרים על הטריטוריה שלהם כאזור פרטי, שהינו רק "שלהם" וזאבים אחרים אינם רשאים לחדור אליו. שטח זה
מחולק לאזורים שונים שלכל אחד מהם תפקיד משלו:
"אזורי השיחור" הינם האזורים בהם נמצאת המסה המרכזית של אוכלוסיית ה"ספקים" (אוכלי עשב ושאר בע"ח המהווים
מקור מזון לזאבים) ואל אזורים אלה יוצאים הזאבים לשחר לטרף.
אזור האכילה הוא זה שאליו גוררים הזאבים את טרפם.
המרחב הפתוח, הקרוב אל מאורת הלהקה, הינו האזור בו נוהגים הזאבים לעסוק בין הארוחות באינטראקציה חברתית
ובקשירת קשרים דרך משחקים, פעילות גופנית וטיפוח הדדי.
את שנתם מעבירים הזאבים באזור סמוך, נסתר בד"כ, כאשר זוג ההורים ישן בנפרד משאר הלהקה.
כאשר הנקבה צריכה ללדת היא נכנסת למאורה מוגנת – בה תמליט את הגורים ותגדל אותם עד להגיעם לגיל חודש וחצי. אז
יצאו הגורים החוצה ומרחב המחייה, המשחק וההתפתחות שלהם יהיה בסביבות המאורה.
בשונה מבני הזוג השליט, אשר יעשה את צרכיו בגלוי וללא פחד, שאר זאבי הלהקה יעשו את צרכיהם בנסתר מעיני האחרים
וזאת, בדרך כלל, בקצוות החיצוניים של הטריטוריה ולא באזורי הפעילות המרכזיים של הלהקה.
תיאור זה של טריטוריית הלהקה מלמד בהחלט על דמיון רב בינה לבין אזור המחיה (כלומר – בית המגורים וסביבתו הקרובה)
של האדם בו, כידוע, מצוי מטבח ( להכנת האוכל) ובסמוך לו, אך בנפרד, פינת אכילה, אזור פנאי ואינטראקציה חברתית
(בסלון ולעתים גם בחצר הסמוכה לבית ,) אזורי שינה במרכז הבית, כאשר אזורים נפרדים זה מזה מוקצים להורים ולילדים
וחדרי השירותים- אינם מצויים במרכז הבית אלא במקום צדדי.

אל כל זה, מצטרפים, כמסתבר, גם מבנה רגשי וגם סוג של תקשורת פנימית, אשר מחקרים רבים מעידים כי קיים דמיון רב
ביניהם אצל שני המינים- וזה, ככל הנראה, מה שאפשר, מרגע שנוצר המגע הראשוני ביניהם (שיתואר להלן) את היווצרותו
של אותו קשר איתן, שבעקבותיו נולד והתפתח שיתוף פעולה מיוחד במינו, המתקיים בינינו – , בני האדם והכלבים – כבר
אלפי שנים לכל אורך היסטוריה.
באשר למועד המשוער בו התבצע בפועל ביותו של הכלב, רווחות דעות שונות, המסתמכות על ראיות ארכיאולוגיות שונות
ומעידות על קיומו של קשר בין האדם לזאב / כלב.
ראיות מוקדמות לקיומו של כלב, החי ופועל כמין נפרד מן הזאב, נמצאו בכמה מארצות אירופה כגון שוויץ, גרמניה ובלגיה
והן מתוארכות, ע"פ בדיקות פחמן ,14כבנות 14,100ואפילו 31,700שנים. אולם הראיה הראשונה לקיומו של קשר בין אדם
לכלב נמצאה בישראל, באתר עינן / עין מלחה שבעמק החולה.
באתר זה נמצאו שרידי שלד של אישה מבוגרת כבת ,36שזה גיל מבוגר ביחס לאורך החיים, שרווח בתקופה ההיא. מבחינת
אותו שלד ניתן היה ללמוד בבירור, כי נקבר יחד עם אותה אישה כלב, שנמצא חבוק בין עצמות זרועותיה.
העובדה, שהתנוחה המקשרת בין אותה אישה קדומה לבין מה שנראה לכל הדעות ככלב מצוי בין זרועותיה, נראית כסוג של
"חיבוק," כמעט ולא השאירה מקום לספק באשר לטיב הקשר ביניהם ולאופיו ונתפסה , אכן, כמעידה על כך, שבעת ההיא
כבר נמצאו במחנהו של האדם הפרה-היסטורי גורי זאב מבויתים למחצה, שהפכו אט אט למי שקבלו במשך הזמן את השם
המוכר לכולנו – "כלבים."
ואכן, שנים רבות היה מקובל להסתמך על ממצא זה כהוכחה לכך, שישראל היא המקום בו התבצע הביות הראשון של
(הכלב) הזאב- שהוא גם הביות הראשון בכלל, שכן הזאב ( )CANIS LUPUSשהתפתח ל"כלב" ()CANIS FAMILIARIS
הוא ראשון המבויתים מבין בע"ח וגם מבין הצמחים בעולם.
אולם בשנת 2009צוות בראשותו של פטר סאבולאינן ( )Peter Savolainen מהמכון לטכנולוגיה בשטוקהולם חקר את מוצא
הכלב ולאחר ניתוח ה- DNAהמיטוכונדרי של כ- 1500כלבים מכל רחבי העולם הישן, צומצמו האפשרויות עד כדי קביעה כי
ביות הכלב התרחש לפני כ– 16,300או אולי 16,400שנים מדרום לנהר היאנגצה שבסין.
מחלוקת משמעותית זו באשר למוצא הכלב הוכרעה כשנה וחצי מאוחר יותר, כשצוות מדענים בראשותו של פרופסור רוברט
ויין ( )Robert Wayneמאוניברסיטת קליפורניה, שבלוס אנג'לס, מצא, כי מוצאם של הכלבים כולם הינו דווקא מן הזאב
המזרח תיכוני.
קביעה זו הסתמכה על ניתוח של 2,4ביליון האותיות, המרכיבות את הגנום הכלבי, ולא רק ע"פ ה -DNAהמיטוכונדרי, כפי
שזה נעשה במחקר של המכון לטכנולוגיה בשטוקהולם.
מניתוח גנים כגון זה של 900כלבים מ- 85גזעים שונים והשוואתם (לאלו) לאלה של 200זאבים אפורים בטבע מכל העולם,
הם גילו, כי אצל כולם נמצאו אותיות רבות החופפות אכן, לאלה של כלל זאבי העולם, אולם חפיפה מקיפה ומלאה יותר
באופן גורף נמצאה בין כל אותם כלבים לבין זאבי המזרח התיכון.
באשר לקשר בין הזאב לאדם, קשר שנמשך עד שהתפתח לכלל ביות על כל המשתמע – ברור היום כי הוא התרחש בתקופה
בה האדם היה צייד-לקט ותזונתו הורכבה מבע"ח (אותם היה צד בידיו – או גם בכלים פרימיטיביים, שפיתח לשם כך – וכן
מפירות, שורשים וזרעים, אותם היה מלקט למאכל.)
עם זאת נותרה פתוחה השאלה –כיצד הכל קרה? כלומר – מי בחר במי? האם הייתה זו יוזמה של האדם או אולי דווקא של
הזאבים?
בניסיון לתת תשובה לשאלה זו הועלו ונחקרו תיאוריות רבות, ואף כי, ככל הנראה, לא נוכל לדעת בוודאות נטולת ספק כיצד
באמת זה קרה, מעניין להכיר מה יש בכמה מן העיקריות שבהן באשר לאופן בו התרחש המפגש הראשון בין הזאב לאדם.
(להכרת תיאוריות אלה ואחרות בהרחבה עיין:
.)Dogs: A New Understanding of Canine Origin, Behavior and Evolution – Lorna Coppinger
ובכן – תיאוריה אחת טוענת, כי הרקע למפגש בין האדם לזאב היה "שלילי" ומקורו ב"יריבות," שכן שני היצורים הללו
בהיותם בע"ח טורפים, שפעלו באותם שטחי מחיה, וכך הפעילו לחץ רב על האוכלוסיות, שהיוו את מקורות המזון שלהם –
התחרו ביניהם, והיו אלה בני האדם, שבדרך כלל הצליחו לגרש מסביבתם את הזאבים, ולו גם רק כדי להשתלט על טרפם
וליטול לעצמם את מה שאלה הצליחו לצוד וכך להשביע את רעבונם.
וכך קרה, שהזאבים, אשר נסו על נפשם, הותירו לא פעם מאחור את גוריהם ואלה הובאו אל מחנה בני האדם ושם אומצו
בזכות היותם קטנים ומעוררי חמלה, וככאלה עוררו את הרצון להשתעשע בהם ובה בעת להחזיק בהם ולגדלם וכך הפכו
להיות חלק מהמשפחה האנושית, גדלו בתוכה ובבגרותם אף נעשו שותפים לציד ולשמירה על המחנה בו שכנו מגדליהם.
תיאוריה אחרת יוצאת, כמסתבר, מתוך נקודת מוצא "הפוכה" ולפיה ביות הזאב נעשה מתוך רצון של האדם להבטיח לעצמו
מקורות מזון זמינים וקלים יותר להשגה מאשר אלה, שניתן להגיע אליהם רק באמצעות ציד.
תמונת המצב בהקשר זה הייתה כדלקמן: נקבת הזאב ממליטה, כידוע, בין ארבעה לשמונה גורים בממוצע. אלה מגיעים
במהלך השנה הראשונה לחייהם למשקל הגדול פי מאה ממשקלם ביום לידתם. קצב הגידול המהיר, כמו גם המספר הגבוה
של הגורים בכל המלטה, נתפס על ידי בני האדם כמקור מובטח לאספקת בשר בכמות טובה גם לעתיד. (זאת בניגוד למה
שניתן היה לצפות מאוכלי הצמחים כגון הפרה, הכבשה והעז, שלהן וולד אחד בכל המלטה – ובהמלטות נדירות של מינים
מסוימים לכל היותר שניים.)
מצב זה, המתואר לעיל, הוא שהביא את האדם הקדמון לכך, ש"יגנוב" גורי זאבים ממאורותיהם לשם גידולם במחנהו
כעתודת מזון. אלא שהגורים, שגדלו בקרב המשפחה והיו לילדיה מקור שעשוע, על אף שהיו אמורים להוות, בהגיעם למשקל
המרבי, חלק מ"התפריט-המשפחתי," החיבור, שנוצר בינם לבין בני המשפחה הקשה על הפיכתם ל"מזון" – קושי שהותיר,
ככל הנראה , את רובם ואולי אף את כולם בחיים, אפשר להם לגדול, להתבגר עד לכדי היותם חלק מן המשפחה, ובהמשך גם
הפכו למשתפי פעולה מועילים ומסייעים.
תיאוריה נוספת ובהחלט אחרת בעיקרון "טוענת," כי דווקא הזאבים היו אלה, שיזמו את המגע עם האדם, שכן מחנה האדם
ייצר כמויות גדולות של פסולת שהיו בה, בין השאר, – עצמות ושאריות של פגרי בעלי חיים, שלא נאכלו עד תום והריח, שנדף
מהם למרחוק, משך את הזאבים להתקרב אל מחנה האדם בתקוה למצוא שם מזון, שישביע את רעבונם.
וכך אירע, שהזאבים קרבו את משכנם הקבוע אל מחנה האדם, מה שאפשר להם להגיע בקלות ובמהירות אל הפגרים, שהיוו
את מזונם ולאכול לשובע, בלי להגיע עדיין למגע קרוב או לסוג של קשר אחר עם בני האדם
רק כאשר פיתח האדם את האש – סבורים מפתחי אותה תיאוריה – ועלו ממנה ריחות הבשר שנצלה עליה, החלו האמיצים
מבין הזאבים – ואולי גם הרעבים שבהם – להתקרב אל מקור הריח, וכך מצאו עצמם ממתינים למזונם, כשהם קרובים לבני
האדם ומתחילים ליצור אתם סוג מסוים של קשר.
תוך כדי כך מצאו עצמם בני האדם מוגנים על ידי אותם זאבים מפני בעלי חיים אחרים, כגון נמרים ודובים, שגם הם נמשכו
אל הריחות, שעלו מן המדורה. הזאבים, כפי שניתן לתאר, כלל לא התכוונו להגן על בני האדם, אלא על מה שנחשב בעיניהם
בהחלט כטריטוריה שלהם, וכן על הלהקה ובעיקר על צאצאיהם הגורים, אלא שכך זיהה האדם את היתרון שבהמצאות הזאב
בקרבתו – אותו זאב, אשר חושיו מחודדים, הוא ערני גם בלילה, יודע לזהות סיכונים מתקרבים, מתריע מפניהם ואף לוחם
כנגדם. ואכן, כשעלה בידי האדם לאמץ חלק מגורי אותם זאבים ולגדל אותם בתוך המחנה, הוא עשה זאת.
וזאת לדעת – גורים אלה היו חזקים מאחיהם זאבי הבר, משום שזכו ביותר מזון, שכן שאריות הפגרים ניתנו קודם כל – ואפילו
לא פעם רק – להם, ומתוך כך נוצר והתחזק שיתוף הפעולה בינם לבין "מנהיגי הלהקה," בני האדם.
לסיכום "פרשה זו" אפשר לומר, כי ככל הנראה לעולם לא נדע בדיוק כיצד הדברים קרו באמת, אולם יש להניח, כי אף אחת
מן התיאוריות אינה נותנת את תמונת ההתרחשות במלואה אך בה בעת ייתכן, כי בכל אחת מהן ישנו יותר מגרעין של אמת,
ולהבנת מערכת היחסים שהתפתחה במשך הדורות בין הכלב לאדם – די בכך.

ככל שחלפו השנים החל הזאב, שבוית בדרך זו או אחרת, לבצע משימות שונות לצידו ובהנחיתו של האדם, משימות,
שהראשונות בהן היו הציד והשמירה, וכך הפך הזאב להיות בפועל חלק מ "חברת האדם."
ואז, כאשר החל האדם לביית חיות נוספות ולגדל אותן למטרות מאכל ותנובה משנית, החל הזאב המבוית – קרי: הכלב –
לסייע לו גם בלווי העדרים מן המחנה אל שטחי המרעה ובחזרה וכן בהגנה על העדרים מפני טורפים, כשבתקופות מאוחרות
יותר פותחו ואומנו כלבים גם למשימות לחימה בשורות הצבא, וכן לסחיבת משאות, לגרירת מזחלות ולתפקידי עזר נוספים.
וכך קרה, שהכלב, שבוית כחיה, שהתגלתה כבעלת פוטנציאל עבודה גבוה, פעל לצדו של האדם כמסייע בעבודות שונות
ומגוונות, והתפתח במהלך השנים לכדי מגוון גזעים, השונים זה מזה בייעודם ובסוגי העבודות והפונקציות שהם ממלאים.

וזאת לדעת – עד 1850לערך שימשו הכלבים אך ורק למטרות עבודה, כאשר כלבים בודדים בלבד (פחות מ-% )0.5מכלל
אוכלוסיית הכלבים בעולם גודלו וטופחו כחיות מחמד על ידי בני המעמדות הגבוהים בחברה – אצילים, רוזנים ודומיהם.
מאמצע המאה 18ועד תחילת המאה 19התרחשה בעולם ובעיקר באירופה ואסיה המהפכה התעשייתית. מהפכה זו שביטאה
שלב חשוב בהתפתחות האדם והתקדמותו, לא היתה הראשונה בתולדות החברה האנושית המוכרת לנו, שכן קדמה לה –
גם אם לא בהרבה – המהפכה החקלאית הירוקה ולשתיהן היה תפקיד חשוב בדחיקתה של החקלאות המסורתית לטובת
חקלאות מתועשת ובפיתוחם של תחומי תעשיה שונים.
שינויים ותמורות אלה באו לידי ביטוי גם בכך, שהאדם הפסיק לצאת עם מקנהו רק אל שדות המרעה ועבר יותר ויותר לגידול
מרוכז ברפתות, בדירים ובלולים – מה שביטל, בין השאר, גם את הצורך ב"כלבי רועים," שנהגו להשתמש בהם לצורת לווי
יציאתם של העדרים לשדות.
גם הציד חדל להיות השיטה העיקרית להשגת מזון ואפילו כעיסוק ספורטיבי הוא הלך אט אט ונעלם.
התפתחות זו הביאה לירידת ערכם – ומתוך כך לירידה מתמשכת במספרם – של כלבי הציד לסוגיהם. ההתגברות המואצת על
המגיפות למיניהן, עקב התפתחותו של מדע הרפואה, זאת בנוסף לפיתוח המואץ גם הוא של מגוון רעלנים כנגד מכרסמים
למיניהם, ביטלו, למשל, את הצורך בגזעי הטרייר. כמעט מיותר להזכיר, כי גם בשדה הקרב השתכללו אמצעי הלחימה, ולא
היה עוד כל צורך בטיפוח "כלבים לוחמים" כגון גזעי ה"מסטיף" ודמויי – ה"דוגה" למיניהם כמו גם גזעי ה"שפיץ" ששימשו
למטרות דומות.
מכל האמור לעיל ברור מאליו מדוע הצטמצם עד מאוד הצורך בכלבים למטרות עבודה או לחימה. אמנם, עדיין השתמשו
בהם לשמירת חצרות מגורים – שהרי "הגנה על הטריטוריה" הייתה תכונתם הראשונית והטבעית ביותר – וגם החלו לאמן
אותם למטרות אחרות כגון לויה ובהמשך גם נחיה, אך יותר ויותר נתפסו הכלבים כחיות מחמד, שגידולם, הרבעתם ופיתוחם
הושפעו עתה משיקולי מראה ואופי ע"פ הנדרש לייעודם החדש כ"בני בית" חביבים ובה בעת נאמנים לבעליהם כמעט בכל
תנאי.
עובדה מעניינת היא ש"גזעי השעשוע" החלו להתפתח דווקא במזרח וזאת על אף, שהמהפכה התעשייתית הגיעה אליהם
במלוא עוצמתה רק שנים רבות אחרי שהתפשטה באירופה ואף באמריקה. היה זה, ככל הנראה, הסחר המתמשך עם ארצות
אלה, שהביא עימו משם את הגזעים החדשים והמקוריים, שהוו ומהווים מודל לכלב שאינו בהכרח יצרני אלא משמש רק
כ"חיית מחמד."
וכך, בתקופה הוויקטוריאנית, שהייתה תקופת השיא של המהפכה התעשייתית בבריטניה אכן, חל שינוי באופייה של ה"כלבנות"
החל קטלוג ומיפוי גזעי הכלבים על פי חלוקה המתחשבת, בכל זאת, בייעודו הפוטנציאלי של כל גזע.
בארצות בהן ממסדי האצולה היו חזקים, כגון בקיסרות הצרפתית, בקיסרות הגרמנית ובבית המלוכה האנגלי – התפתח גידול
הכלבים וטיפוחם כמאפיין תרבותי בשלב מוקדם יותר מאשר בארצות אירופה האחרות.
ב- 1873הוקמה ההתאחדות הכלבנית הראשונה בעולם וזו ההתאחדות האנגלית, אשר שמה לה למטרה להגדיר את גזעי
הכלבים ולהבטיח את תנאי גידולם. התאחדות זו זיהתה את המגוון העצום של הגזעים השונים ובעקבות זאת החליטה לנסח
עבור כל גזע "תקני גזע-" כשאלה נקבעו על פי אב טיפוס מכל גזע, כלומר על פי כלב אחד, שנבחר כמי שמייצג את אותו גזע
בצורה הטובה והאופיינית ביותר.
רשימת האפיונים של כל גזע כללה בעיקר דפוסי הופעה חיצוניים. מעניין לדעת, כי מאז ועד היום נכנסו לרשימה כארבע
מאות גזעי כלבים הנחשבים שונים זה מזה .
כאשר ההתאחדויות לכלבנות חילקו את הגזעים השונים על פי ייעודם, נוצרו חלוקות שונות שיש בהן חפיפות והבדלים.
החלוקה הרווחת והמוכרת ביותר הינה החלוקה של ה-"( FCIהפדרציה הבינלאומית לכלבנות)" אשר חילקה את גזעי הכלבים
כולם לעשר קבוצות:
קבוצת כלבי הרועים
קבוצת דמויי דוגה, שנאוצר -פינצ'ר
קבוצת כלבי טרייר
קבוצת כלבי הדאקל
קבוצת כלבי השפיץ
קבוצת כלבי ההאונד
קבוצת כלבי הציד
קבוצת כלבי הרטריבר והספניאל
קבוצת כלבי לוויה וזעירים
קבוצת כלבי הרוח.

בנימה אישית –החומר שנאסף ורוכז מאפשר לכלבנים ולאהבי הכלבים להבין יותר על מקור הכלב וכמובן על חשיבות יצירת הגזעים על העבודה הגדולה שהושקעה בהם על פני שנים רבות

השארת תגובה