קורס למדריכי קייטנות

שלום רב !

קורס עז"מים לימודי כלבנות לבגרות

– קורס הכשרה בסיסית, לתואר "עז"מ = עוזר מדריך מתלמד", מקנה לחניכים בו את הזכות להשתתף בכל הקייטנות והפעילויות של הקייטנה כחניכים בוגרים הלומדים וחווים במסגרתן מהי ההדרכה.

תפקידו של עוזר המדריך המתלמד הוא לסייע לפעילות של הקבוצה על ידי הכנת הכלבים והציוד לפעילויות, תנאי הסביבה, שמירה על מבנה הקבוצה ומניעת תקלות.
העז"מים מקבלים בנוסף לפעילויות הכלליות גם ליווי והכוונה וכן סמינרי העשרה המוסיפים ידע מקצועי, יכולות הדרכה, שייכות אתית לצוות ההדרכה ומחזקים את הקשר שלהם למקום.

הקורס הינו בהיקף סוף שבוע אחד וייערך בתאריכים בינואר. הקורס כולל למידה עיונית ומעשית ובסופו ייערכו בחינות- עיונית ומעשית על הנלמד בו.
השנה שלאחר הקורס הינה שנת למידה ברמה גבוהה יותר וההשתתפות בקייטנות במהלכה הינה במחיר מוזל משמעותית (כיסוי הוצאות ועלויות ביטוח בלבד).

בקורס העז"מים ובמהות התפקיד- לא חל שינוי  

קורס מד"קים (מדריכי קייטנות)

מסיימי הקורס הנם כבר מדריכים המלווים את החניכים בקבוצתם מרגע תחילת הפעילות ועד לסיומה בטקס הסיום. המד"קים הינם חברים בצוות ההדרכה לכל דבר- מעניקים יחס אישי, נותנים מענה הן בתחום הכלבני והן בתחום החברתי ומשמשים כיד ימינו של ראש הקבוצה בניהול הקבוצה והעברת התכנים והפעילויות.

רשאי להירשם לקורס זה כל בוגר קורס עז"מים שהשתתף בקייטנה אחת לפחות כעז"מ.
הקורס הינו בהיקף סוף שבוע אחד, ייערך בפברואר ויכלול למידה עיונית ומעשית.
לקורס יש להגיש עבודה עיונית ובמהלכו יש להעביר הרצאה על העבודה לצד בחינה מעשית. נושאי העבודות יפורסמו בפורום המדריכים שבאתר הכלבייה בסמוך למועד הקורס ויש לתאם את הנושאים עם מנחי הקורס כפי שיפורט בהודעה.

ההתקדמות בדרגות ההדרכה מקורס המד"קים הינה אינדיבידואלית ותלויה ביכולותיו ובהשקעתו של המדריך. קורס זה נותן כלים להדרכה וממנו יתקדמו המד"קים לתפקיד ראש קבוצה על פי הישגיהם והצלחותיהם האישיים בפועל- בהדרכה בקייטנות.

ראשי קבוצה

הם מדריכים אשר עברו את קורס העז"מים והמד"קים והוסיפו להדריך ולהתקדם לתפקיד זה. תפקידו של ראש הקבוצה הוא להוביל ולנהל את הקבוצה ועליו מוטלת האחריות על כ- 15-20 חניכים וכלבים למשך חמשת ימי הקייטנה.
עליו להוביל ולהנהיג את הקבוצה לאורך כל הקייטנה תוך מתן מענה לכל הבעיות העולות בקבוצה.

קורס מד"צים

קורס המיועד למדריכים מכיתה י' ומעלה. הקורס עוסק בנושאים: הנהגה, חינוך, אתיקה ואידיאולוגיה.
מסיימי קורס המד"צים יהוו את הצוות הבוגר של תנועת "ילד וכלבו" ויופקדו על עיצוב התנועה  והובלתה.

הצוות הבוגר יהיה האחראי על התווית הדרך של התנועה, תכנון מקיף של הפעילויות, עיצוב הקייטנות, יציקת התכנים והערכים שיועברו בקייטנות ובפעילויות, יצירת הוואי צוותי, ניהול שיבוצי הצוות ועוד משימות ותחומי אחריות רבים ושונים- מהתחום הטכני אך בעיקר מן התחום החינוכי והערכי של הקייטנות.

קורס זה אינו משפיע על המעבר מתפקיד מד"קים לראש קבוצה אולם יש לו השפעה מכרעת על האפשרות העתידית לכהן בתפקידי אחראי כלבני ואחראי חברתי.

לקורס המד"צים רשאים להירשם תלמידי כיתה י' שעברו את קורס העז"מים והמד"קים.

הקורס הינו בהיקף שלושה ימים וייערך בתאריכים מרץ.
מסיימי הקורס יקבלו תעודות "מד"צ".

אחראי כלבני

אחראי על 85 כלבים למשך 5 ימי הקייטנה, על תזונה ובריאות כלבי הקייטנה, על תנאים נאותים ותחושה טובה של הכלבים המשתתפים בפעילויות. האחראי הכלבני מתאים כלבים לפי יכולות הילדים והנערים הנוהגים אותם ופותר בעיות התנהגות לפי הצורך. כמו כן, אחראי גם על תוכנית הלימודים הכלבנית והאילופים.

אחראי חברתי

אחראי על תוכנית הפעילויות החברתיות החווייתיות, על משחקים, מורל, קשר בין החניכים ובין הצוות, בעיות חברתיות ואישיות.
תפקידו לייצר אקלים נעים ונוח  בקייטנות ובפעילויות- בעיקר ברמת החניכים אבל בהחלט גם ברמת הצוות.

 

בברכת חברים

ובתקווה להמשך התקדמות מבורכת ושיתוף פעולה

צוות ההדרכה

השארת תגובה