פעילות חינוכית

פעילות בבתי ספר

פעילות בבתי ספר

פעילות כלביית אפיקים בגנים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים כלבים הם בית ספר לחמלה, לאהבה ולנתינה. בכלבים יש כל

ענף טיפולי-חינוכי

ענף טיפולי-חינוכי

פעילות הכלבייה בענף הטיפולי – חינוכי אודות הענף הטיפולי – חינוכי בכלביית אפיקים הענף הטיפולי בכלביית אפיקים הוקם בשנת 1996,